Management Trainee

Management Trainee uddannelsen i Salling Group gør dig klar til en fremtid med ledelse og ansvar. Uddannelsen er det oplagte valg for dig, der gerne vil have det maksimale ud af din karriere.

Daniel Foto Claus Sjoedin 02 12 15 CSP0265
Adgangskrav
HHX,STX/HF/HTX, EUD/EUX Business
Varighed
2 år
Økonomi
Elevløn

Hvad laver en Management Trainee?

En Management Trainee uddannelse i Salling Group er det oplagte valg for dig, der gerne vil have det maksimale ud af din karriere. 

Med ledelse følger ansvar, og derfor synes vi, det er vigtigt, at du får egne ansvarsområder. Du bliver udfordret maksimalt, og du skal være klar på en uddannelse i moderne ledelse på et ambitiøst niveau. Til gengæld har du mulighed for at få en meget anerkendt uddannelse i branchen og kan se frem til en fremtid, hvor karrieremulighederne er mange både internt og eksternt.

Uddannelses[-]forløbet

Når du uddanner dig som Management Trainee hos os, får du en detailuddannelse, som består af 8 læringsmoduler, hvoraf et af modulerne foregår i en europæisk storby. Du får et akademifag: værdiskabende salg. Igennem hele uddannelsen får du mulighed for at arbejde målrettet med din lederprofil, din personlige udvikling og din faglige ekspertise. I løbet af uddannelsen får du nemlig rig mulighed for bl.a. at udvikle dit overblik, tage ansvar og planlægge både tid og projekter. Det er stærke kompetencer, der styrker dig til en lederkarriere.

Management Trainee uddannelsen i Salling Group tager to år, hvorefter der tages der stilling til din performance og du ansættes i en udviklende stilling.

Modulerne

Under uddannelsen som Management Trainee hos os, får du stor mulighed for at arbejde mere målrettet med din lederprofil. Uddannelsen veksler mellem arbejde i butikken og læringsmoduler på Salling Group Academy i Ebeltoft. På læringsmodulerne får du undervisning af høj kvalitet inden for relevante fagområder, som kan bruges i dit daglige arbejde som leder. 

Modul 1 - Kommunikation og Teamwork

Modul 1 giver dig en introduktion til selve uddannelsen samt til Salling Group. På dette læringsmodul vil du lære om fordele ved godt teamsamarbejde, hvad god og effektiv kommunikation kan betyde, samt hvad feedback fra dig og dine kolleger kan medføre af udbytte for dig selv og butikken. På modulet arbejdes der også med serviceværdierne og Leadership Behaviours i Salling Group.

Formålet med læringsmodulet er at gøre dig bevidst om butikkens interne information, kommunikation og samarbejde og om din egen rolle og ansvar i den forbindelse.
På dette modul vil du blive udfordret på egen personprofil og selvforståelse for at skabe bevidsthed om dine egne styrker og udviklingsområder.

Modul 2 - Butiksstyring

Omdrejningspunktet for modul 2 vil være hvilke værktøjer, der bruges til at styre butikken og dermed skabe bedre kundeoplevelser, som giver salg og indtjening, herunder:

 • Profil vs. image
 • Indretning af butikken
 • Hvordan der skabes optimal udnyttelse af butiksareal
 • Hvordan der sikres sammenhæng mellem koncept og butikslayout
 • Hvordan nøgletal bruges til indretning af butikken
 • Hvilke nøgletal der er relevante for indretning og opbygning af butikken
 • Sammenhængen mellem butiksindretning og håndtering ift. spild

På dette modul starter du også på det første akademifag ”forretningsforståelse i detailhandlen” som afsluttes efter modul 4.

Modul 3 - Salgsledelse

På dette læringsmodul arbejdes der med din personlighedsprofil igennem hele modulet. Vi bruger profilværktøjet til at arbejde med udviklingen af styrker og udfordringer ift. salg.
Du får dermed stærk indsigt i din egen profil/adfærd, og lærer at bruge denne i sammenhæng med salgsværktøjer – før, under og efter salget. Du vil i løbet af dette modul lære, hvordan du kan udnytte din profil som sælger og få forståelsen for forskellige kundetyper. Yderligere vil der være fokus på konflikthåndtering i forbindelse med salg.

Modul 4 - Produktkendskab

Omdrejningspunktet for modul 4 er; produktforståelse, hvor kan jeg søge information om, hvad der er nødvendigt for at kunne vejlede og rådgive kunderne. På læringsmodulet vil der også være fokus på produkt- og sortimentsstrategi i Salling Group, herunder også salgsargumenter.

Akademieksamen – Værdiskabende salg
Som en del af Management Trainee uddannelsen vil der bliver undervist i akademifaget "værdiskabende salg".
Ud fra viden om forbrugeradfærd og kunderelationer, lærer du at udarbejde et koncept, som både fastholder og tiltrækker nye kunder. Det gør du gennem redskaber, som hjælper dig med at fortælle kunden en relevant historie om produktet, som skaber værdi og købelyst.
Du bliver introduceret til grundlæggende teknikker inden for salgstræning, salgsoptimering, markedsføring, kunderelationer, forbrugertrends samt konceptstyringen og branding.

Du får viden om:

 • købsmotiver og værdiskabende salg 
 • content marketing og storytelling 
 • koncept, branding og segmentering
 • forbrugeradfærd, trends og kunderelationer.
Modul 5 - Driftsledelse del 2

På modul 5 underviser Salling Groups driftskonsulenter, med det formål, at du efterfølgende kan undervise i grundlæggende drift i varehuset.
Formålet med skoleopholdet er at gøre dig bevidst om butikkens nøgletal og budgettering. Formålet er desuden at du skal kunne reagere ud fra nøgletal og igangsætte handlinger i butikken, som kan sikre bedre nøgletal fremadrettet.

På dette modul starter du også på dit andet akademifag ”ledelse i praksis”, som afsluttes efter modul 7.

Modul 6 - Markedsføring og Events

På modul 6 er temaet markedsføring og events, herunder brugen af SoMe. På modulet er der fokus på, hvordan vi når vores kunder, og hvordan vi bedst muligt får fortalt om vores virksomhed, vores produkter og vores tilbud.

Formålet med skoleopholdet er at gøre dig bevidst om, hvordan butikken/virksomheden skal/kan kommunikere med deres kunder, herunder hvad der sker nationalt og internationalt i retailbranchen, og hvad fremtiden bringer.

Modul 7 - Konceptstyring / Studietur

Læringsmodulet foregår i en europæisk storby, hvor du vil blive præsenteret for en række internationale koncepter både indenfor Food, Non food og Convenience. På dette modul er temaet Koncepter, hvor der er fokus på udvikling i detailhandel, branding og konceptforståelse.

Formålet med skoleopholdet er at gøre dig bevidst om udviklingen i detailhandel og konceptstyring af butikker. Du skal løse en større opgave, hvor du skal bruge informationer fra de mange butiksbesøg som researchgrundlag.

Modul 8 - Opbygning af Bøgehøj Storcenter

På dette afsluttende modul arbejder du med et samlet projekt, nemlig opbygningen af ”Bøgehøj Storcenter”, hvor du i praksis får afprøvet alle dine færdigheder, metoder og kompetencer, som du har tillært dig igennem dit Management Trainee forløb.

Fagprøve

Som afslutning på din Management Trainee uddannelse skal du op til en fagprøve efter samme vilkår som de øvrige salgsassistenter.

Fagprøven har til formål at evaluere dine faglige og personlige kvalifikationer inden for salgsassistentuddannelsen med kapitalkædedrift som profil. Derudover har den til formål at vise, at du er i stand til at anvende denne viden ved at løse en given opgave i din butik.

Kort fortalt er sigtet med fagprøven, at du skal kunne:

 • Formulere en idé
 • Fastsætte mål
 • Planlægge
 • Gennemføre
 • Procesevaluere forløbet

Du skal kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele dit Management Trainee forløb. Inden for de givne rammer skal du kunne forholde dig til sammenhænge og kunne fordybe dig i et mere afgrænset arbejdsområde i varehuset eller butikken. Endelig skal du evaluere din egen indsats i forhold til dine fastsatte mål.

100

ledige stillinger

Klik videre og se vores ledige stillinger for Management Trainees i Salling Group.

Se ledige stillinger

Har du lyst til at vide mere om Management Trainee uddannelsen? - Så skriv dig op her